انواع مارش ها

مارش چند گانه

حداکثر پنج مارش چندگانه از یک قلعه می توان فرستاد.

در هر مارشی که در آن یگان محاصره باشد باید جمعیت به 500 نفر برسد تا اجازه حرکت دادن به یگان محاصره داده شود.

 

مارش حمایت

برای حفاظت از قلعه ای که خانه اش به سطح 30 نرسیده بسیار مناسب است، ضمنا به غذا احتیاج نداره البته بعد از زمان مشخص بر میگرده، فرد مورد حمایت هم حتی می تونه مارش حمایت را برگردانه، فقط قلعه خاکستری و هم قبیله ای و قلعه در تصرف خودت قابل حمایته.

چون در ابتدای خاکستری شدن قلعه ها ،کسانی که اولین قلعه ها را تصرف کنند نفرات اول خواهند شد و اگر از سکه هم استفاده کنند ، نفرات اول باقی می مانند مارش حمایت بسیار روی قلعه های خاکستری فرستاده می شود.

باید سعی شود قبل رسیدن مارش دارای نجیب به قلعه خاکستری یه گزارش جاسوسی به دستت برسه مبنی بر اینکه قلعه روش مارشه حمایت نیست.

اگر حمله 50 کی روی یک قلعه بود و شما حداکثر 43 کی می تونی داخل قلعه نگه داری، مارش حمایت باقی ارتشت را جبران می کنه.

از مارش حمایت جهت دوئل می شه استفاده کرد اما امتیاز دیوار رو از دست می دی ، می تونی امتیاز صرف کردن سکه برای تحریک مارش رو از مهاجم بگیری، امتیاز صرفه جویی در زمان هم بهت میده، تازشم اگر سطح ساختمان بیاد پایین چون تولید منابع بالاست در قلعه مورد حمایت، زود می شه جبران کرد.

/ 0 نظر / 25 بازدید