تیم مدیریت بازی آنلاین جنگ خان ها

شاید شما هم در بازی به این مورد برخورد کرده باشید که یک پیام کلی زشت و رکیک در پیام عمومی بازی ساعت ها به نمایش درمی آید به گونه ای که داد بعضی از بچه ها به صورت پیام عمومی در امده که این تیم مدیریت کجاست تا جلوی پیام را بگیرد، اما بعد از مدت ها بازی به این نکته پی بردم که هیچ تیمی وجود ندارد، از نظر من یک فردی که در درس فارسی نیز مهارت ندارد و فکر کنم درس املایش را با تبصره گذرانده است به صورت پیمانی وظیفه نگهداری از سرور فارسی را خریداری کرده و درصد زیادی از هزینه ای که بچه ها برای خرید سکه می کنند به جیب آین فرد می آید، این فرد کسی نیست جز سایرکس که با این نام مستعار در انجمن جنگ خان ها فعالیت دارد. کسانی که در سرور اصلی جنگ خان ها بازی کرده اند دقیقا حرف من را تایید می کنند، پس خواهشا از این به بعد به جای تیم مدیریت بگویید پیمانکار جنگ خان ها کی انلاین می شوی، جنگ خان ها به فنا رفت.

خنده

/ 1 نظر / 20 بازدید
مهساj8

من مهساj8تودنیای33جنگ خان هاهستم... به کمک شمانیازدارم.میشه بهم کمک کنین؟ من قبل ازاین که برم مسافرت قلعه خودم رودست فرمانرواقبیله که خیلی بهش اعتمادداشتم سپردم.این باردومم بود.دفعه قبل همین کارروکرده بودم واون قلعه من روسالم تحویل داد.امااین دفعه... بعدازاین که ازمسافرت برگشتم واردبازی شدم البته بهتره بگم که نتونستم واردبشم.من نام کاربری ورمزعبور رومینوشتم ولی همش ارورمیدادومیگفت:(نام کاربری ورمزعبور غیرمجاز) من به همین دلیل نمیتونم واردبازی بشم.میشه کمکم کنین؟